Fryske Wâlden Rit groot (2018)

juni - 2018

Details

Afstand 208 km
Start plaats Ryptsjerk
Eind plaats Ryptsjerk
Aangeboden door Johannes

Omschrijving

Mooie rit door Friese Wouden 215 km. Fryske Wâlden is een landschappelijk aantrekkelijk en uniek gebied. Je ziet hier houtwallen, weidegronden, meren, moerassen en veel zandpaden. Opvallend is het grote aantal pingo’s en dobben. Rijen bomen met daaronder (bramen)struiken omzomen de weilanden.De belangrijkste kenmerken van het gebied zijn de dykswâlen (houtwallen), elzensingels, dobben en pingo’s en dorpen en gehuchten. Openluchtmuseum It Damshûs.Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandig-heden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets.Adres Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets Openingstijden 1 mei t/m 30 september dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur Website http://damshus.nl/body.php?page=2 Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet. ‘De Spitkeet’. Het openluchtmuseum en themapark De Spitkeet laat op een ruim 4 hectare groot terrein zien hoe mensen op de Friese en Groningse heide het niet gemakkelijk hadden in de periode 1850-1950. Het volk was erg arm en de omstandigheden waren erbarmelijk. Wij laten de verschillende soorten woningen en omstandigheden zien waarin de mensen leefden en werkten. Adres Openluchtmuseum De Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Harkema. Openingstijden April t/m oktober Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur - Zondag 13.00 – 17.00 uur. Website http://www.despitkeet.nl/ Heb wat informatie er bijgedaan,rijden in Nij Beets langs het Openluchtmuseum It Damshûs.

Misschien ook leuk om te rijden

2 x Opgeslagen

Downloads

Geen account?

Je kunt geen routes downloaden zonder in te loggen, omdat inloggen vereist is voor een betere gebruikerservaring van routes.

Landen