Vis & Patat aan het IJsselmeer

juli - 2022

Details

Afstand 228 km
Start plaats Wartena
Eind plaats Wartena
Aangeboden door Johannes

Omschrijving

Schitterende route door het zuid westen van Friesland. Gaan door bekende en populaire gedeelte van Friesland, waar het mooi rijden is ook deze route is zeer geschikt voor oldtimers zowel voor motoren of auto’s. Komen zo nu en dan langs een monument onder anderen in en bij Slijkenburg. Slijkenburg is in 1585 gesticht als verdedigingsschans voor Friesland, gelegen aan rivier De Linde. De schans omsloot het hele dorp. Even verderop is het dorp Kuinre gelegen, ook hier werd een schans gebouwd. Kuinre en Slijkenburg hadden sluizen die toegang boden tot de voormalige Zuiderzee. De schansen waren onderdeel van de Friese waterlinie, ze dienden ter verdediging van Friesland (vooral de hoofdstad Leeuwarden) tegen de oprukkende Spaanse troepen in de Tachtigjarige oorlog. Van de Slijkenburgerschans is helaas niets meer te zien; de grond is in 1702 gebruikt voor de aanleg van de nieuwe Statendijk tussen Schoterzijl en Slijkenburg, die het gebied beter tegen overstromingen moest beschermen. In 1993 is er een monument en een kanon in de berm bij een boerderij geplaatst, ter nagedachtenis aan de schansentijd. Langs IJsselmeer staat monument. Leaver dea as slaef. Vrij vertaald betekent het “Liever dood dan slaaf”, waar je langs rijdt kan niet missen het monument staat na Laaxum. Meer hier over https://historiek.net/friezen-herdenken-omstreden-slag-bij-warns-1345/18190/ Hier na gaat de rit door prachtige omgeving en bekende omgeving. Scharl is bijna niets, een dorpje van een paar huisjes en boerderijen rond een met flinke bomen omzoomd kerkhof waar geen kerk (meer) op staat maar een klokkenstoel. De klok is in 1597 gegoten door Hendrik Wegewaert uit Kampen. Aan de zool van de keileemrug waarvan het Rode Klif tot op een hoogte van negen meter en met een lengte van 200 meter is opgestuwd, lijkt het alsof dit dorp in een groene vallei is neergevlijd. Deze vallei gaat na een betrekkelijk lage dijk over in de volstrekt lege en anderhalve meter diepe Zuiderpolder van Stavoren. Aan de zuidelijke oever van de Staverse Zuidermeerpolder moet het voor de droogmaking (kort na 1620) helemaal indrukwekkend zijn geweest: de hoge gaasten die heel snel overgaan in een flinke watervlakte. Aan de kust was het Rode Klif tot eind 19de eeuw inderdaad rood dankzij de rode keileem. Toen is de steile zeezijde tot een met graszoden bedekte glooiing gemaakt. In 1952 is op het klif een monument van veldkeien opgericht, nadat er sinds 1945 jaarlijks de Slag van Warns wordt herdacht, waarbij in 1345 de Hollandse graaf Willem IV met zijn troepen door de Friezen werd verslagen. De buurschap Laaxum bestaat uit een paar vissershuisjes en een boerderij. De dijk bepaalt de sfeer sterk, maar Laaxum is vooral bekend als kleinste haven aan de voormalige Zuiderzee. De buurt had al in de 18de eeuw enige vermaardheid vanwege de goede kwaliteit bot die door de vissers werd binnengehaald. De haven is een cultuur-historisch monument: er hangt nog de oorspronkelijke sfeer van de Zuiderzeevisserij. De haven werd in 1912 aangelegd als vluchtplek voor de plaatselijke vissers. Later ging de beroepsvisserij door de aanleg van de Afsluitdijk bijna geheel verloren. De haven raakte in verval. In 1998 kreeg het complex haar oude glorie terug. Het historische karakter van de haven wordt benadrukt door de handgebakken klinkertjes op de pier en de teruggeplaatste oude pekeltonnen. In de tonnen werden vroeger de visnetten geconserveerd. In Laaxum kibbeling en patat aan het IJsselmeer eten, met prachtige uitzicht over IJsselmeer, wat wil je meer!

Misschien ook leuk om te rijden

3 x Opgeslagen

Downloads

Geen account?

Je kunt geen routes downloaden zonder in te loggen, omdat inloggen vereist is voor een betere gebruikerservaring van routes.

Landen