Landhuizen & Kastelen (Zeeland)

juni - 2021

Details

Afstand 153 km
Start plaats Bruinisse
Eind plaats Baarland
Aangeboden door MC Contact Dordrecht

Omschrijving

Zuid-Holland slaan we even over, daar is wel wat te vinden maar bijna allemaal in stadsparken of in zeer stedelijk gebied! Zeeland heeft wel enkele landhuizen en kastelen en een aantal is opgenomen in deze route! We beginnen in een café in Bruinisse op Schouwen-Duiveland en gaan naar het dorp Schuddebeurs waar we langs het landhuis Mon Plaisier komen. 

Buitenplaats Mon Plasir
Donkereweg 72
4317 NM Schuddebeurs (Noordgouwe)

Omstreeks 1750 werd het huis verbouwd door mr. Anthonie Ockerse, burgemeester van Zierikzee. Als uitgangspunt was een hofstede die al in de 16e eeuw voorkwam. Het huidige landhuis dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Aan een van de zijkanten is een veelhoekige tuinkamer gebouwd. Van de geometrische tuinaanleg zijn enkele restanten behouden bij de omvorming van het park rond 1830 in landschappelijke stijl. Het landhuis wordt Particuliere bewoond. 

Een kleine acht kilometer verder zijn we in Brouwershaven en rijden we langs de (jacht)havens en het marktplein. Na 35 km van de route komen we langs de Slotlaan naar Slot Moermond, hier is even goed kijken, niet alle navigatie kaarten geven aan dat je via deze weg naar het slot mag. Het kan zijn dat uw navigatie u via het dorp (Renesse) stuurt. 

Slot Moermond
Laône 12
4325 EK Renesse

Het huidige en derde kasteel is gebouwd naast de fundamenten van het oorspronkelijke kasteel van Costijn van Zierikzee dat gebouwd is tussen 1229 en 1244 en waarvan slechts enkele muren zijn behouden. Het tweede kasteel, van de nieuwe eigenaar Aernoud van Haamstede, is vermoedelijk gebouwd voor 1339 en is, op het poortgebouw na, in 1454 verloren gegaan. Het nieuwe Slot Moermond is uit 1513. Jacob van Serooskerke bouwde voor de derde maal het kasteel op en gebruikte hierbij het oude poortgebouw en vormde dit om tot woontoren. De watersnoodramp uit 1953 bracht grote schade aan het kasteel. Na restauratie werd het kasteel achtereenvolgens gebruikt als opleidingsinstituut en conferentieoord. Momenteel is het in gebruik als hotel (Fletcher) Door de verandering van bestemming in het verleden is aan de achterzijde een nieuw bouwwerk gemaakt, waarbij geen rekening is gehouden met de oorspronkelijke stijl van het kasteel. Ook van het interieur is vrijwel alles verloren gegaan. 

Na Slot Moermond gaan we via de Stoofwekken en op de Stoofweg rechts Renesse in! En dan richting Haamstede (Burgh-Haamstede) en gaan we over de Oosterscheldedam naar Walcheren. 

Op Walcheren aan gekomen brengen we een bezoekje aan Veere, een 13e eeuwen oud havenplaatsje, die zeker een bezoek waard is. Wie de plaats wil overslaan moet op de N663 afslag Veere voorbij en dan richting Gaping/Domburg. U zit dan nog gewoon op de route maar slaat een rondje Veere over! Net voor Domburg komen we langs Kasteel Westhove en Buitenplaats (klein) Duinvliet Domburg. 

Kasteel Westhove
Duinvlietweg 8,
4356 ND Oostkapelle 

Het kasteel werd in een oorkonde van 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was. Op 14 april 1401 werd het goed opgedragen aan Willem van Beijeren, graaf van Oostervant, waarna hij het als onversterfelijk erfleen terugkreeg. Telkens als er een nieuwe abt kwam, werd de tenaamstelling aangepast. De abt was een machtig man in Zeeland, hij was ook voorzitter van de Staten van Zeeland en Walcheren, en de Staten vergaderden in de abdij. In 1413 werd Westhove voor 25 jaar verpacht aan Philips van Borssele, heer van Cortgene. Het kasteel is grotendeels vrij toegankelijk (behalve de zolder van het kasteel). In het kasteel en de bijbehorende koetshuizen is een StayOkay hostel gevestigd. De voormalige orangerie biedt onderdak aan museum Terra Maris. Verder is er in de tuin van het kasteel een replica neergezet van een middeleeuws motte kasteel. 

Buitenplaats Duinvliet
Domburgseweg 44
4357 NH, Domburg

In 1839 werd deze buitenplaats gesticht door de notaris A.J. van den Broecke. Aan K.G. Zocher wordt het ontwerp van het neoclassicistische landhuis toegeschreven. Het huidige aanzicht is ontstaan bij de verhoging van de zijvleugels in 1900. Het ontwerp van de park wordt tevens aan K.G. Zocher toegeschreven. Het heeft als kenmerk een waaierwijde zichtas vanuit het huis over het gazon en de vijver in de richting van de Domburgseweg. Bij de inundatie van Walcheren in 1944 werd het park ernstig beschadigd. In 1985 is het hersteld. Het terrein van het in 1815 afgebroken 18e eeuwse huis Duinvliet, aan de overkant van de weg, was tussen 1846 en 1887 de overtuin van het dit huis. Tot 1933 vormde de buitenplaats één geheel met ernaast gelegen boerderij 't Hof Klein Duinvliet. 

Bij Domburg zakken we af richting Westerschelde en om daar even van te genieten gaan we over de Boulevard in Vlissingen. Daarna kruipen we tussen de A58 en de havens en industrie van Vlissingen-Oost door, en vervolgen we onze route naar Baarland (gemeente Borssele). 

Slot Baarland
Slotstraat 7
4435 AM Baarland 

De ontstaansgeschiedenis van het kasteel is niet geheel vastgesteld. Waarschijnlijk werd het in de 14e eeuw gebouwd voor de familie Van Renesse, die ook het nabijgelegen Kasteel Hellenburg bezat. Het kasteel was de zetel van de heerlijkheid Baarland, welke vanouds ook heerste over Bakendorp, dat later door de zee werd verzwolgen. In de 17e eeuw was er nog sprake van een groot kasteel met ronde hoektorens, doch prenten van latere datum tonen nog slechts een vierkant gebouw. De laatste eigenaren waren Cornelis van Bol-Es en Jacobus de Backer. Dezen hebben het kasteel, dat al danig in verval was, in 1832 laten slopen. De inventaris van het kasteel bevatte een aantal bijzondere zaken, zoals 17e-eeuwse portretten van de toenmalige eigenaars, de familie Van Kerchem. Deze bevinden zich tegenwoordig in het Rijksmuseum Amsterdam. Wat ter plaatse bleef was een omgracht en ommuurd terrein en een siertuin. De ommuring heeft hoektorentjes. Ook het voormalige 18e-eeuwse koetshuis bleef behouden. Dit gebouw, voorzien van klokgevels, werd omstreeks 1960 omgebouwd tot woonhuis en ook het kasteelterrein werd toen gerestaureerd. Buiten de omgrachting ligt nog een gereconstrueerde kasteeltuin in vroege renaissancestijl. 

Misschien ook leuk om te rijden

16 x Opgeslagen

Downloads

Geen account?

Je kunt geen routes downloaden zonder in te loggen, omdat inloggen vereist is voor een betere gebruikerservaring van routes.

Landen