Motorverzekering: kiezen voor jaardekking of winterstop?

Motorverzekering: kiezen voor jaardekking of winterstop?

De tips van de experts van Diks verzekeringen geven je antwoord.

Er zijn motorverzekeringen met een zogenaamde winterstop, maar is dat wel verstandig? Er kleven namelijk ook weer kosten aan. Wat is goedkoper? En waar moet je op letten bij het op vakantie gaan met de motor? De tips van de experts van Alpina geven je antwoord.

Waarom je motor in de winter verzekerd houden, als je er toch niet op gaat rijden? Vanuit deze gedachte hebben verzekeraars motorverzekeringen ontwikkeld met een ingebouwde winterstop. Gedurende de wintermaanden kun je het kenteken schorsen en biedt de motorverzekering tijdelijk geen dekking tegen aansprakelijkheidsschade. Toch valt de besparing aan premie tegen. En je betaalt kosten om het kenteken te schorsen. Je hebt motorverzekeringen met een winterstop en verzekeringen met een zogenaamde zomertijd dekking.

 

Wat houdt de winterstop in de motorverzekering in?

Motorrijden doe je hoofdzakelijk in de maanden met mooi weer. In een motorverzekering met winterstop biedt de motorverzekering geen dekking in bijvoorbeeld de periode van 1 december tot 1 maart. De periode kan verschillen per verzekeraar. Denk wel om het schorsen van het kenteken bij het Rijksdienst voor het Wegverkeer, anders blijft de verplichting om te verzekeren wel bestaan. Ook als je er niet op rijdt. Risico’s als diefstal van de motorfiets en schade door brand blijven wel bestaan. Deze dekkingen blijven wel doorlopen als je motor ruimer verzekerd is dan alleen de WA dekking.

 

Wat is het financieel voordeel?

Motorverzekeringen die geen dekking bieden in de winter zijn onder te verdelen in:

  • Winterstop dekking – Motor bijvoorbeeld niet verzekerd tussen 1 december en 1 maart
  • Zomertijd dekking – Motor niet verzekerd vanaf de laatste zondag in oktober tot de laatste zondag van maart

 

Bij de zomertijd dekking wordt de motor een langere periode niet gebruikt in vergelijking met de motorverzekeringen met een winterstop. Dit zal zorgen voor een lagere premie.
  

Het verschil met de jaardekking kan in de tientallen procenten lopen. Uiteraard verschilt het voordeel per verzekeraar. Houd er wel rekening mee dat het schorsen ook kosten met zich meebrengt. De kosten bedragen €24.

 Een groot nadeel van de motorverzekering met een winterstop is dat je in de winterperiode in geval van nood niet even je motorfiets kunt gebruiken. Jouw auto heeft bijvoorbeeld mankementen, maar je moet echt naar een afspraak. In de praktijk blijkt dat het premievoordeel klein is en het ongemak groot.

 

Met de motor op vakantie

De Nederlandse motorverzekering biedt ook dekking in het buitenland. Zolang je binnen Europa blijft, ben je verzekerd. Buiten Europa ook in de meeste landen. Bij een ongeval kun je ook in het buitenland contact opnemen met het alarmnummer van de verzekeraar. Bij pech onderweg heb je niets aan de motorverzekering. Hiervoor kun je bijvoorbeeld kiezen voor een reisverzekering waarin hulp bij pech in het buitenland meeverzekerd is. De dekking in je motorverzekering geldt ook in het buitenland. Voor het verzekeren van je bagage en de gezondheidsrisico’s kun je een reisverzekering afsluiten.

Related Posts